Ανησυχία για τα προβλήματα οχληρίας που δημιουργήθηκαν στην κατοικημένη περιοχή που περιβάλλει το λιμάνι της Λάρνακας, τα οποία προκλήθηκαν από φορτωεκφορτώσεις χώματος με νικέλιο, εκφράζει ο Δήμος της πόλης .

Αρμόδιοι Λειτουργοί του Δήμου πραγματοποίησαν επιθεώρηση, όσον αφορά την τήρηση των μέτρων για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από την εταιρεία που εισάγει το χώμα στην Κύπρο, αλλά και από την Αρχή Λιμένων. 
 
Ο Δήμος Λάρνακας όπως αναφέρει σε ανακοίνωση αναμένει απαντήσεις από τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Επιθεώρησης Εργασίας και στη περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση θα προβεί σε λήψη μέτρων, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά.
 
Στο μεταξύ «μετά από πρωτοβουλία της Υπουργού Ενέργειας έχει καθοριστεί συνάντηση για το θέμα με τα αρμόδια Τμήματα στη Λευκωσία, την Τρίτη 8 Ιουνίου».