Αναθεωρημένο κατάλογο με τις χώρες από τις οποίες δεν θα χρειάζεται πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για κορωνοϊό για είσοδο επιβατών στην Κύπρο, εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Αναθεωρήθηκε επίσης ο κατάλογος των χωρών από τις οποίες θα επιτρέπεται μεν η είσοδος επιβατών αλλά θα απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος.

H επιδημιολογική εικόνα των διαφόρων χωρών ως προς τη νόσο COVID-19 επαναξιολογήθηκε από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Η αξιολόγηση στηρίχθηκε στους επιδημιολογικούς δείκτες των χωρών, όπως: στον πραγματικό αριθμό αναπαραγωγής R(t) του για SARS-CoV-2, τον αριθμό των νέων διαγνώσεων, τον αριθμό εργαστηριακών ελέγχων, το ποσοστό θνησιμότητας ανά 100.000 κατοίκους, τον εκτιμώμενο επιπολασμό και την επίπτωση και την ταξινόμηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), όπως αυτοί οι δείκτες παρουσιάζονται σε έγκυρες βάσεις δεδομένων.

Τονίζεται από το υπουργείο ότι η κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της επιδημιολογικής εκτίμησης κινδύνου, είναι εξαιρετικά δυναμική και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά πάσα στιγμή, καθώς η πανδημία εξελίσσεται και τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται. Για τον σκοπό αυτό, θα ανακοινώνονται νέα στοιχεία και θα επικαιροποιείται συχνά ο κατάλογος των χωρών.

Βάσει των πιο πάνω, η αξιολόγηση που διενεργήθηκε ταξινόμησε τις χώρες ως ακολούθως:

Κατηγορία Α – Χώρες χαμηλού κινδύνου στην παρούσα φάση

• Αυστραλία

• Αυστρία

• Κροατία

• Τσεχία

• Δανία

• Εσθονία

• Φινλανδία

• Γερμανία

• Ελλάδα

• Ελβετία

• Ιαπωνία

• Ουγγαρία

• Ισλανδία

• Λετονία

• Λιχτενστάιν

• Λιθουανία

• Λουξεμβούργο

• Μάλτα

• Νορβηγία

• Σλοβακία

• Σλοβενία

• Νότια Κορέα

Κατηγορία Β – Χώρες με πιθανόν χαμηλό κίνδυνο αλλά με μεγαλύτερη αμφιβολία σε σύγκριση με την Κατηγορία Α

• Βουλγαρία

• Βέλγιο

• Γαλλία

• Ιρλανδία

• Ισραήλ

• Ιταλία

• Λίβανος

• Ιορδανία

• Ολλανδία

• Ισπανία

• Πολωνία

• Ρουμανία

• Σερβία

• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σημειώνεται ότι για επιβάτες προερχόμενους από τις χώρες Κατηγορίας Α, δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου.

Οι επιβάτες που προέρχονται από τις χώρες της Κατηγορίας Β, απαιτείται να έχουν προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο από αναγνωρισμένο εργαστήριο κατά τις τελευταίες τουλάχιστον 72 ώρες προ της αναχώρησης και να έχουν Πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για COVID-19.

Όλοι οι επιβάτες, ανεξαρτήτως κατηγορίας χωρών, είναι υπόχρεοι να υποβάλουν αίτηση για το CyprusFlightPass (https://cyprusflightpass.gov.cy/) εντός 24 ωρών πριν την αναχώρηση της πτήσης τους.

Για σκοπούς διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας και εποπτείας της επιδημιολογικής εικόνας, θα γίνεται δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος σε επιβάτες επιλεγμένων πτήσεων που θα αφικνούνται.