Αναθεωρημένα πρωτόκολλα για την επαναλειτουργία Βρεφοκομικών Σταθμών και των Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το πρωτόκολλο έχει ετοιμαστεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η επαναλειτουργία των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών υπό τις συνθήκες της επιδημίας του κορωνοϊού (SARS-CoV-2) στην Κύπρο, πρέπει να γίνει σε κατάλληλες, ελεγχόμενες και προσεγμένες συνθήκες ασφάλειας και υγείας, έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή/και να μειωθεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού τόσο για τα παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας (0+ μηνών μέχρι 4 ετών και 8/12) όσο και για το προσωπικό των βρεφοπαιδοκομικών σταθμών και κατά συνέπεια για το κοινωνικό σύνολο (γονείς/κηδεμόνες κ.ά.)

Μεταξύ άλλων, το πρωτόκολλο αναφέρει ότι η είσοδος γονέων/κηδεμόνων ή/και άλλων προσώπων εντός του υποστατικού του βρεφοπαιδοκομικού σταθμού απαγορεύεται αυστηρά. Σε πολύ εξαιρετικές και απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και πάντοτε μετά από την έγκριση του Διευθύνοντος Προσώπου μπορεί να εισέλθει άλλο άτομο εκτός των εργαζομένων και των παιδιών στον χώρο.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η παιδοκόμος ελέγχει τον αριθμό των παιδιών της ομάδας της, ώστε να τηρείται η αναλογία τρία (3) τ.μ. ανά παιδί και δύο (2) μέτρα απόσταση.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο αριθμός των παιδιών σε κάθε αίθουσα/χώρο απασχόλησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) τηρουμένης πάντοτε της αναλογίας των τριών (3) τ.μ. ανά παιδί, σε κάθε αίθουσα και τηρώντας τα δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των παιδιών.

Τα αναθεωρημένα υγειονομικά πρωτόκολλα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας www.mlsi.gov.cy/sws και είναι διαθέσιμα στα Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας.