Η κυβέρνηση θα αναμένει την τελική νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή, σε σχέση με τα κριτήρια για συμβούλους και συνεργάτες σε υπουργεία και υφυπουργεία και μετά θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις για όσους έχουν ήδη διοριστεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι, μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση στη Βουλή και καθοριστούν τα απαραίτητα κριτήρια, θα γίνει επαναξιολόγηση των υφιστάμενων συμβούλων και συνεργατών.

Στο μεταξύ, άμεσο τερματισμό της εργοδότησης δύο συμβούλων του Προέδρου της Δημοκρατίας και δύο συμβούλων της υφυπουργού Ναυτιλίας, που δεν κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, εισηγείται σε έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία, αναφέροντας ότι η εργοδότηση των προσώπων αυτών είναι παράνομη.