Από σήμερα, Πέμπτη τίθεται σε ισχύ ο Νόμος περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα, θέση στην οποία διορίστηκε η Μαριλένα Ραουνά, όπως αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, το σώμα διόρισε σήμερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας αποφάσισε τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2023.

Όπως αποφασίστηκε, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου ορίζεται η 11η Ιανουαρίου, 2024, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο νόμος επιτρέπει τον άμεσο διορισμό Υφυπουργού που θα αναλάβει τις προετοιμασίες και διεξαγωγή της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ του 2026, και προβλέπει, μεταξύ άλλων, το διορισμό Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά θέματα με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας και για τη χρονική περίοδο που λήγει την 31η Ιουλίου 2026, καθώς επίσης και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού που περιορίζονται από τη φύση της Κυπριακής Προεδρίας και των υποχρεώσεων με τις οποίες αυτή συνεπάγεται.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο Εκπρόσωπος υπενθυμίζει πως Υφυπουργός παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα διορίστηκε η Μαριλένα Ραουνά, μέχρι πρότινος Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημειώνει πως ο διορισμός Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων κρίθηκε απαραίτητος, καθώς η ανάληψη της 2ης Κυπριακής Προεδρίας δημιουργεί, μεταξύ άλλων, πρώτον πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πολιτικό επίπεδο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, καθώς και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεύτερο, την ανάγκη κατάλληλης προεργασίας για την επαρκή ενημέρωση και το συντονισμό των διαφόρων Υπηρεσιών της Δημοκρατίας, και τρίτον, την ανάγκη πραγματοποίησης σειράς επαφών σε πολιτικό επίπεδο με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα.

Όπως δηλώνει ο Εκπρόσωπος, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την πρώτη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2012, η Υφυπουργός θα έχει τη συνολική πολιτική εποπτεία και να ασχολείται αποκλειστικά για την προετοιμασία και διεκπεραίωση της Κυπριακής Προεδρίας.

Οι αρμοδιότητες της Υφυπουργού θα περιλαμβάνουν την πολιτική εποπτεία της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ το 2026, την πολιτική εκπροσώπηση σε όργανα και θεσμούς της ΕΕ και τη διενέργεια επαφών με τους θεσμούς και τα όργανα αυτά, τη συνολική εποπτεία, σε συνεργασία και συνεννόηση με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, της προετοιμασίας και διεκπεραίωσης της Κυπριακής Προεδρίας.

Στο πλαίσιο αυτό θα έχει την ευθύνη για το συντονισμό του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας, της οργάνωσης των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν, καθώς και άλλων οργανωτικών θεμάτων και της επικοινωνιακής στρατηγικής, σε στενή συνεργασία με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Επίσης, όπως αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός θα παρουσιάζεται κατά τις συζητήσεις ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για τα θέματα της αρμοδιότητάς του και την υποβολή σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων, χωρίς όμως να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

«Στόχος μας είναι οι έξι μήνες της Κυπριακής Προεδρίας να αποτελέσουν ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για τη Κύπρο, αλλά και για την ΕΕ. Ο καταρτισμός ενός φιλόδοξου, συγκεκριμένου και ρεαλιστικού πλάνου προτεραιοτήτων θα συμβάλει σε μια επιτυχημένη Προεδρία που θα ενισχύσει περισσότερο το όραμα για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στη βάση των αρχών και αξιών της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Κύρια μας φιλοδοξία είναι να έχουμε μια Προεδρία ελπίδας και προοπτικής. Ελπίδα και προοπτική για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη», δηλώνει.

Ο κ. Λετυμπιώτης δηλώνει στη συνέχεια πως με άλλη του απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε σήμερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Αυγή Χρυσοστόμου Λαπαθιώτη, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και Πρόεδρος του Δ.Σ, Βασιλεία Ηρακλείδου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Μικαέλλα Παπανικολάου Αγαθοκλέους, ως δεύτερος εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Αναστασία Στυλιανίδου, ως δεύτερος εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Κρονίδης, ως εκπρόσωπος των Τραπεζών, Ελισάβετ Σόλωνος, ως εκπρόσωπος των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχείρισης Πιστώσεων, Άκης Παπαχριστοδούλου, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Ανδρέας Κουφκής, ως εκπρόσωπος των Ε.Π.Ε.Υ, Λούκας Αριστοδήμου, ως εκπρόσωπος των Καταναλωτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ