Μετά από αξιολόγηση μαρτυρίας, εντοπίστηκε πρόσωπο το οποίο οδηγήθηκε για ανάκριση σε σχέση με τη μεγάλη πυρκαγιά στον Αρακαπά, η οποία μαίνεται ακόμα ανεξέλεγκτη και στις γύρω περιοχές, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Χρίστος Ανδρέου.