Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτέλεσμα των Παγκύπριων Εξετάσεων του 2021 για τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, τερματίζοντας την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Παγκύπριων Εξετάσεων.

Στις φετινές Παγκύπριες Εξετάσεις υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής 7.295 υποψήφιοι, εκ των οποίων οι 5.531 διεκδικούν πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου και Ελλάδας.

Με τη σημερινή κατανομή διατίθενται 2.867 θέσεις, από τις οποίες 1.764 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 905 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 98 στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και 100 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας.

Στους πιο πάνω αριθμούς θέσεων συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις, που έχουν προσφερθεί στους αποφοίτους Τεχνικών Σχολών και Εσπερινών Σχολείων.

Μιλώντας το μεσημέρι σε διάσκεψη Τύπου, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, Πρόδρομος Προδρόμου, ανέφερε πως με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται ο κύκλος των φετινών Παγκύπριων Εξετάσεων, οι οποίες όπως είπε, «παρά τις έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας, διοργανώθηκαν κανονικά και με πλήρη επιτυχία».

Σημείωσε πως «έχουν τηρηθεί επακριβώς και χωρίς παρέκκλιση όλες οι πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστούν το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα, που καθιστούν αυτές τις εξετάσεις ένα θεσμό, του οποίου η αξιοπιστία τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης».
 
Αναφερόμενος στις διαδικασίες των παγκύπριων εξετάσεων, ο Υπουργός Παιδείας είπε πως η Θεματοθέτησή τους έγινε σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, προσθέτοντας πως οι Επιτροπές Θεματοθέτησης συνήλθαν 24 ώρες πριν από κάθε εξέταση, στο Κέντρο Θεματοθέτησης, για τον καταρτισμό των εξεταστικών δοκιμίων.

Όπως ανέφερε στο Κέντρο Θεματοθέτησης έγινε, επίσης, και ο πολλαπλασιασμός των εξεταστικών δοκιμίων, η τοποθέτησή τους σε Φακέλους Ασφαλείας ανά αίθουσα, για κάθε Εξεταστικό Κέντρο, σε κάθε επαρχία.

Ο κ. Προδρόμου είπε ακόμα ότι η όλη διαδικασία εποπτεύθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων και τους Προέδρους των Ομάδων Θεματοθέτησης, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας, κατά τρόπο που διασφαλίστηκε το αδιάβλητο.
 
Σε σχέση με τα γραπτά και τη βαθμολόγηση των υποψηφίων, ο αρμόδιος Υπουργός είπε πως στις εξετάσεις συμμετείχαν 7.169 υποψήφιοι και παρελήφθησαν 33.576 τετράδια απαντήσεων για 53 συνολικά μαθήματα πρόσβασης-απόλυσης.

Εξηγώντας περαιτέρω τη διαδικασία είπε ότι διορθώθηκαν 33.576 γραπτά, ενώ σημείωσε πως τα δοκίμια αυτά βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

«Για τη βαθμολόγηση εργάστηκαν 410 εκπαιδευτικοί. Κάθε τετράδιο απαντήσεων, που παρέμενε ανώνυμο, βαθμολογήθηκε από δυο διορθωτές. Σε περίπτωση που μεταξύ των δυο βαθμολογιών υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη από 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, έγινε αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή», είπε.

Σημείωσε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχει περίπτωση επανεξέτασης ή άλλης αναβαθμολόγησης, για να συμπληρώσει πως ο συνολικός έλεγχος των βαθμολογιών και των σχετικών αθροισμάτων γίνεται από ειδικό λογισμικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων, που δεν αφήνει περιθώριο σφάλματος.
 
Σχετικά με την ενημέρωση των υποψηφίων, είπε πως οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση: www.moec.gov.cy, όπου μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα πρόσβασης τους στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου.

Συνεχάρη, τέλος, τους μαθητές και τις μαθήτριες που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις και εκείνους που θα εξασφαλίσουν θέση σε ανώτατα ή ανώτερα ιδρύματα.
 
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Δημήτρης Χανδριώτης, διευκρίνισε ότι σύμφωνα με τον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο, έχουν προσφερθεί και φέτος στο πλαίσιο των Παγκύπριων Εξετάσεων, σε ποσοστό 10%, υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα των ΑΕΙ της Κύπρου, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών και υπεράριθμες θέσεις, σε ποσοστό 3%, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών.

«Και στις δύο αυτές περιπτώσεις», είπε, «προϋπόθεση για παραχώρηση θέσεων στους υποψηφίους των συγκεκριμένων κατηγοριών είναι η εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% του Βαθμού Πρόσβασης του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα προτίμησής τους».
 
Συγκεκριμένα, ο κ. Χανδριώτης είπε πως «για το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρθηκαν 29 υπεράριθμες θέσεις, για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 50 και για το ΑΞΙΚ 13», σημειώνοντας ότι έχουν, επίσης, παραχωρηθεί σε αποφοίτους Τεχνικών Σχολών 2 θέσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.
 
Επιπλέον, διευκρίνισε ότι ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων, όσον αφορά στην Α΄ Κατανομή θέσεων, ανακοινώνει τη θέση που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος, βάσει των επιλογών και των βαθμολογιών του ανά Πλαίσιο Πρόσβασης.

Επιπρόσθετα, είπε ανακοινώνει τον Βαθμό Πρόσβασης που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος σε κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που έχει επιλέξει και αφορά αποκλειστικά τα ΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.
 
Διασαφήνισε ότι σήμερα δεν ανακοινώνονται οι Βαθμοί των Πλαισίων Πρόσβασης που αφορούν αποκλειστικά τα ΑΕΙ της Ελλάδας, σημειώνοντας πως αυτά είναι το 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 30, 31, 32
 
 Διεκδίκηση θέσης στα δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Ο κ. Χανδριώτης ανέφερε ότι μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα εκδώσει, εντός των ημερών, ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τα ΑΕΙ της Ελλάδας.

«Η ανακοίνωση», είπε, «θα δημοσιευθεί τόσο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, όσο και στον ημερήσιο Τύπο. Η κατανομή των θέσεων για τα Δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας, θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας περί τα τέλη Αυγούστου».
 
Διευκρίνισε ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ανακοινώσει τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης/Κατάταξης κάθε υποψηφίου για τα ΑΕΙ της Ελλάδας στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ εντός των ημερών.
 
Επιπλέον, επισήμανε ότι κατά την υποβολή της αίτησής του για τα ΑΕΙ της Ελλάδας, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει σχολές μόνον από ένα Επιστημονικό Πεδίο.
 
Κενές θέσεις στα δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου

Εξάλλου, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων είπε ότι κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίες δημιουργούνται μετά την κατανομή των θέσεων στα ΑΕΙ της Ελλάδας, συμπληρώνονται με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, σε συνεννόηση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία ανακοινώνουν και αναλαμβάνουν τις σχετικές διαδικασίες.
 
Στο μεταξύ, σημείωσε πως οι άρρενες που εξασφάλισαν θέση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι οι θέσεις των αρρένων στρατευσίμων, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στα Δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021, κρατούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας μέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Οι Πρωτεύσαντες

Εξάλλου, ο κ. Χανδριώτης ανακοίνωσε τους πρωτεύσαντες των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021 ανά πλαίσιο πρόσβασης.

Σύμφωνα με τον Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων η Νάγια Παρέλλη εξασφάλισε την πρώτη θέση στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Ηρώ Ιωάννου την πρώτη θέση στο Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,  η Χριστιάνα Κώστα την πρώτη θέση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Ευαγγελία Κόρλου την πρώτη θέση στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Παναγιώτης Δημητρίου στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Βασίλης Σκουφαρίδης στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Ιωάννα Κέστωρος στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Όλγα Αχιλλέως στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και Παναγιώτα Ευσταθίου στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ.

Στο μεταξύ, ο Πωλ Στυλιανού, αν και πρώτευσε, εντούτοις δεν ζήτησε να εξασφαλίσει θέση στα ΑΕΙ της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ