Σοκολατένια αυγά τα οποία με βάση τα τελευταία ευρήματα των συνεχιζόμενων ερευνών εμπλέκονται στις περιπτώσεις πιθανής πρόκλησης τροφικών δηλητηριάσεων από το μικρόβιο της σαλμονέλας, ανακαλεί το Υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας, σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου με τίτλο «Προληπτική ενημέρωση καταναλωτών για ανάκληση σοκολατένιων αυγών  «Ferrero Kinder Surprise» από ορισμένα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ημερομηνίας 4 Απριλίου 2022, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου έλαβαν νέα ενημέρωση μέσω του Συστήματος  Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σύμφωνα με την οποία έχουν διανεμηθεί στην κυπριακή αγορά τα  προϊόντα :Kinder Schokobons και Kinder Schokobons. Τα προϊόντα με βάση τα τελευταία ευρήματα των συνεχιζόμενων ερευνών εμπλέκονται στις περιπτώσεις πιθανής πρόκλησης τροφικών δηλητηριάσεων από το μικρόβιο της Σαλμονέλας:
Εμπορική επωνυμία:Kinder Schokobons και Kinder Schokobons. Βάρος: 125 g και 200g.
Αριθμός Παρτίδας:L291R03, L347R03 και L319R03, L006L03 αντίστοιχα
Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 31/05/2022, 26/07/2022 και 28/06/2022, 19/08/2022 αντίστοιχα

 Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την επιχείρηση τροφίμων που διακινεί τα εν λόγω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση / απόσυρση όλων των ποσοτήτων των συγκεκριμένων παρτίδων. Η κυκλοφορία των πιο πάνω τροφίμων στην αγορά έχει επιβεβαιωθεί και από την εν λόγω επιχείρηση.
 
Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα των εν λόγω παρτίδων να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωση τους και εάν επιθυμούν να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα έχουν αγοράσει.
 
Νοείται ότι οι έρευνες στα Κράτη Μέλη όπου παρασκευάζονται τα επηρεαζόμενα προϊόντα συνεχίζονται και ότι η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις Αρμόδιες Αρχές και εάν προκύψουν νεότερες πληροφορίες για επιπρόσθετα προϊόντα ή/και παρτίδες, το καταναλωτικό κοινό θα ενημερωθεί αμέσως με νέα ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ