Νέο Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία των Αερολιμένων, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος δήλωσε ότι από την 1η Μαρτίου, διαφοροποιείται η κατηγοριοποίηση των κρατών βάσει του επιδημιολογικού τους κινδύνου.

Επιβάτες που είναι εμβολιασμένοι ή έχουν αναρρώσει, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και χώρας αναχώρησης, θα εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακής εξέτασης, αυτοπεριορισμού ή καραντίνας και έκδοσης ειδικής άδειας.

Τα άτομα αυτά θα πρέπει να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης.

Επιβάτες, ηλικίας 18 ετών και άνω, θα πρέπει να έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση του εμβολίου.

Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού επιβατών, ηλικίας 18 ετών και άνω, που έχουν λάβει δύο δόσεις διδοσικού εμβολίου ή μια δόση μονοδοσικού εμβολίου, θα γίνονται αποδεκτά μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει περίοδος 9 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης των συγκεκριμένων δόσεων.

Επίσης, επιβάτες ηλικίας 18 ετών και κάτω, θα θεωρούνται ότι έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα, εάν έχουν λάβει τη 2η δόση σε περίπτωση διδοσικού εμβολίου ή τη μια δόση σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου.

Ο κύριος Καρούσος ανέφερε ότι επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, θα δύνανται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μόνο εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, στην οποία έχει ταξινομηθεί το κράτος από το οποίο ταξιδεύουν.