Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το σχέδιο απόσυρσης και αντικατάστασης παλαιών οχημάτων και προώθησης ηλεκτρικού οχήματος ακυρώνεται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, «κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Υπουργείο Οικονομικών δεν προβλέπεται εντός του 2020 η αποδέσμευση του κονδυλίου που αφορά στο σχέδιο απόσυρσης και αντικατάστασης παλαιών οχημάτων και προώθησης ηλεκτρικού οχήματος».

«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε η δέσμευση κονδυλίων με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 7 Μαΐου 2020 και που αφορούν στις εξελίξεις στην οικονομία από την πανδημία του κορωνοϊού δεν έχουν εκλείψει, το κοινό ενημερώνεται ότι το υπό αναφορά σχέδιο ακυρώνεται», αναφέρεται.