Σε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού για την  ένταξη της  Πολυκλινικής Υγεία στο ΓΕΣΥ και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων αναστολής της, προχώρησαν 7 Γιατροί που για δεκαετίες συνεργάζονται με το νοσηλευτήριο.

Σήμερα στις 10 το πρωί θα αγορεύσουν ενώπιον της ΕΠΑ οι δικηγόροι των 2 πλευρών, αναφορικά με το αίτημα για αναστολή της ένταξης για περίοδο δύο χρόνων, προκειμένου να μπορέσουν οι επηρεαζόμενοι Γιατροί να βρουν εναλλακτικό νοσηλευτήριο για να ασκούν την εργασία τους.

Οι καταγγέλλοντες Ιατροί υποστηρίζουν πως παραβιάζεται ο αναγωνισμός με δεδομενη την πολύχρονη σχέση εργασίας του με το νοσηλευτήριο και το συνδιασμό του κύκλου εργασιών τους με αυτό.

Αλλά και δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανάλογο Νοσοκομείο στη Λεμεσό εκτός ΓΕΣΥ για να εργαστούν.

Όπως ανέφερε στο Κανάλι 6, ένας εξ αυτών, ο πνευμονολόγος Χάρης Αρμεύτης, οι επηεραζόμενοι προβάλλουν ακόμη πως καθυστερημένα τους δόθηκε σχετική προειδοποίηση απο το νοσηλευτήριο και δεν είχαν στη διάθεση τους εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μεταφέρουν αλλού τις εργασίες τους, με αποτέλεσμα να πληττόνται οι ίδιοι αλλα και τα δικαιώματα των ασθενών τους.