Την συμπερίληψη κεφαλαίων του πακέτου REPowerEU στο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημερινή του απόφαση, στο πλαίσιο της πολιτικής για απεξάρτηση των κρατών μελών της ΕΕ από τα Ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Στην πράξη, η απόφαση σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να προσθέσουν νέο κεφάλαιο στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του NextGenerationEU, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ μέσω της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας.

Μεταξύ άλλων, οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και καλύτερες δυνατότητες φύλαξης ενέργειας.

Μέσω της τροποποίησης αυτής καθίστανται διαθέσιμα για τα κράτη μέλη περίπου 20 επιπρόσθετα δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτήσεις επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, τα οποία θα αντλούνται από το Ταμείο Καινοτομίας κατά 60%, και από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ κατά 40%.

Η κατανομή των κονδυλίων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική συνοχής, την εξάρτηση των κρατών μελών από τα ορυκτά καύσιμα και την αύξηση των τιμών των επενδύσεων.

Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ζητήσουν στήριξη μέσω δανεισμού, μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις αιτήσεων άνω του 6,8% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος, εκεί όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα εθελοντικών μεταφορών από το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit (BAR).

Πηγή: ΚΥΠΕ