Συνεχίζεται σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο συνέρχεται ως Συμβούλιο η διαδικασία σχετικά με το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη για παύση του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδης με τον ισχυρισμό της ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου καταθέτει από τις 9 και 30 το πρωί ο εκπρόσωπος του του διεθνούς οργανισμού INTOSAI των Ανώτατων Ελεγκτικών Οργανισμών, Freddy Yves Ndjemba

Πρόκειται για τον αρμόδιο πρόσωπο για ζητήματα Ανεξαρτησίας των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Διεθνούς Οργανισμού.
Ο εκπρόσωπος του INTOSAI, παραχώρησε ενώπιον του δικαστηρίου γραπτή του δήλωση στα αγγλικά η οποία για σκοπούς διαφάνειας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου.

Κατά την έναρξη της διαδικαδίας κ. Ndjemba προσκόμισε τις οχτώ αρχές της διακήρυξης του Μεξικού, οι οποίες διέπουν την ανεξαρτησία των Ελεγκτικών Ιδρυμάτων.

Ο δικηγόρος του Γενικού Ελεγκτή, Τζο Τριανταφυλλίδης προχώρησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις σε σχέση με παράπονα που υποβλήθηκαν από πλευράς Οδυσσέας Μιχαηλίδη προς τον Intosai σχετικά με τις πληροφορίες που του παραδόθηκαν οι οποίες αφορούν στα χρυσά διαβατήρια. Για πρώτη φορά έγινε καταγγελία στις 16 Νοεμβρίου του 2020.

Ο κ. Freddy Yves Ndjemba, ανέφερε ότι υπάρχει συστημικό θέμα στην Κύπρο, δεν παραδόθηκαν έγγραφα όπως έπρεπε και το παράπονο ήταν δικαιολογημένο. Ο διεθνής οργανισμός είπε, όφειλε να εξετάσει το παράπονο της Κυπριακής Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αφού απειλήθηκε η ανεξαρτησία της.

Ακολούθησε η διαδικασία αντεξέτασης του εκπροσώπου του INTOSAI από τον Παντελή Χριστοφίδη εκ των δικηγόρων του Γενικού Εισαγγελέα ο οποίος επικεντρώθηκε στον ρόλο του διεθνούς οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα, διάβασε επιστολή σύμφωνα με την οποία αποτελεί θέση του Intosai ότι η κρίση επί των νόμων και την εφαρμογή τους ανήκει αποκλειστικά στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι διακηρύξεις του οργανισμού δεν αποτελούν μέρος των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε ο κ. Χριστοφίδης.

Ο εκπρόσωπος του INTOSAI απάντησε καταφατικά.

Η ομάδα των δικηγόρων του Γενικού Εισαγγελέα ζήτησε όπως κατατεθούν νέα έγγραφα και τεκμήρια σε σχέση με τον σημερινό μάρτυρα αλλά και την κατάθεση του Γενικού Ελεγκτή. Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την πλευρά του Γενικού Ελεγκτή με επιφυλάξεις ως προς την σχετικότητα.

Αύριο αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία αντεξέτασης του Γενικού Ελεγκτή, στη βάση της κατάθεσης του.