Σε ενέργειες για τη μείωση του χρόνου αναμονής για έλεγχο των φωτοβολταϊκών συστημάτων μετά την εγκατάσταση έχει προβεί η ΑΗΚ, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή της ότι ο έλεγχος γίνεται σε τρεις βδομάδες στην περιφέρεια Λευκωσίας και σε λιγότερο από τρεις βδομάδες σε άλλες περιοχές, σημειώνοντας παράλληλα ότι μέχρι σήμερα έχον εγκατασταθεί περίπου 40.000 φωτοβολταϊκά συστήματα κυρίως για οικιακή χρήση.

Σημειώνοντας ότι υπήρξε ραγδαία αύξηση των αιτήσεων, ειδικά για φωτοβολταϊκά συστήματα Συμψηφισμού Μετρήσεων, με περίπου 2000 αιτήσεις τον μήνα, η ΑΗΚ αναφέρει ότι, πέρα από τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει, τον επόμενο μήνα θα προσληφθούν πρόσθετοι υπάλληλοι για υποστήριξη στη διαχείριση και επεξεργασία των αιτήσεων με σκοπό την αισθητή μείωση του χρόνου και στην έκδοση Όρων Σύνδεσης.

Σύμφωνα με την ΑΗΚ, μέχρι σήμερα έχουν ήδη εγκατασταθεί περίπου 40.000 φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης με συνολική ισχύ 215 MW, κυρίως για οικιακή χρήση. Επιπλέον, έχουν συνδεθεί 150 Φωτοβολταϊκά Πάρκα με τελική κατάληξη στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, συνολικής ισχύος 220 MW. Η συνολική ισχύς των εγκατεστημένων Φωτοβολταϊκών, αιολικών και βιομάζας συστημάτων ανέρχεται σε 670 MW.

Επιπλέον, έχουν υποβληθεί αιτήσεις για άλλα 145 Φωτοβολταϊκά Πάρκα με συνολική ισχύ 265 MW για σύνδεση στο δίκτυο, ενώ έχουν υποβληθεί αιτήσεις για Φωτοβολταϊκά Πάρκα που υπερβαίνουν τα 250 MW, οι οποίες αφορούν μελέτες αναβάθμισης και επέκτασης του δικτύου μεταφοράς από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

Η ΑΗΚ σημειώνει ότι μετά την εγκατάσταση του κάθε ΦΒ συστήματος, υποβάλλεται αίτηση για έλεγχο και σύνδεση στο ηλεκτρικό σύστημα, η οποία επεξεργάζεται εντός 25 ημερών, με τον έλεγχο να γίνεται εντός τριών βδομάδων από την εγκατάσταση στην περιφέρεια Λευκωσίας και σε λιγότερο από τρεις βδομάδες στις υπόλοιπες περιοχές.

Η ΑΗΚ σημειώνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί εποικοδομητικές συναντήσεις με το ΕΤΕΚ και τους Συνδέσμους Επαγγελματικών Ομάδων που ασχολούνται τόσο με τις εγκαταστάσεις των ΦΒ Συστημάτων όσο και των άλλων υποστατικών και έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας. “Στόχος των ομάδων εργασίας είναι με στενή συνεργασία να επιτευχθεί η περαιτέρω βελτίωση των διεργασιών, της επικοινωνίας και γενικά των θεμάτων που άπτονται του κλάδου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, από την υποβολή των αιτήσεων στην ΑΗΚ μέχρι και τη σύνδεση των υποστατικών και ΦΒ Συστημάτων στο Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ”, αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΚΥΠΕ