Αυτή την Πέμπτη, 26 Μαΐου, στις εφτά το βράδυ, παρουσιάζουμε το αφιέρωμα:

ΜΕΣΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γράμμα, ασύρματος, τηλέφωνο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κι άλλοι τρόποι για ικανοποίηση της ανθρώπινης ανάγκης για επικοινωνία.