Ένα μέτρο που θα συμβάλει στην αποτροπή του φαινομένου της ανεξέλεγκτης απόρριψης σκουπιδιών σε αγρούς και χωράφια, εκτιμά το Υπουργείο Γεωργίας ότι θα είναι η υποχρεωτική εγκατάσταση συσκευής τύπου GPS σε όλα τα οχήματα μεταφοράς αποβλήτων.

Σύμφωνα με νέο διάταγμα το οποίο υπέγραψε προ ημερών ο Υπουργός Γεωργίας το μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλους τους επαγγελματίες μεταφορείς αποβλήτων, ενώ οι διαδρομές των σκυβαλοφόρων θα μπορούν να καταγράφονται 24 ώρες το 24ωρο για επτά μέρες της εβδομάδας.

Οι μεταφορείς αποβλήτων θα μπορούν να επιλέξουν πάροχο συσκευής GPS μετά από καταρτισμό σχετικής λίστας συστημάτων παρακολούθησης τοποθεσίας από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΒ οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι συστημάτων GPS που πληρούν τις προδιαγραφές του διατάγματος, καλούνται, όπως αποστείλουν στον διευθυντή του τμήματος περιβάλλοντος τα στοιχεία επικοινωνίας τους, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην λίστα συμβεβλημένων παρόχων που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος για διευκόλυνση των συλλεκτών και μεταφορέων αποβλήτων.

Κάθε μεταφορέας οφείλει να προσκομίσει στο Τμήματος Περιβάλλοντος, τα πιστοποιητικά εγκατάστασης της συσκευής GPS στα οχήματά του, το αργότερο 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του Διατάγματος, δηλαδή μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου του 2022.

Όπως ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Γεωργίας για σκοπούς ελέγχου και αποτελεσματικής εφαρμογής του Διατάγματος, οι επιθεωρητές και ο αρχιεπιθεωρητής του Τμήματος Περιβάλλοντος, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου, είτε εκ των υστέρων στα στοιχεία καταγραφής των συσκευών GPS των οχημάτων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.

Θα μπορούν επίσης να ελέγχονται κατά περιόδους συγκεκριμένες διαδρομές, ακόμα και συγκεκριμένα σημεία όπου προηγήθηκε απόρριψη σκουπιδιών.

Με βάση το διάταγμα απαγορεύεται η εσκεμμένη απενεργοποίηση της συσκευής GPS σε όχημα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.