Περιβάλλον για Όλους: Ίον το εύοσμον

Το ίον το εύοσμον ή η βιόλα η εύοσμη αποτελεί ένα πολυετές ποώδες φυτό με επιστημονικό όνομα Viola odorata. Το επίθετο odorata είναι λατινική λέξη που σημαίνει «μυρωδιά» και αναφέρεται στο εύοσμα άνθη του φυτού.