Περιβάλλον Για Όλους: Νερόκοτα

Η νερόκοτα, με το επιστημονικό όνομα Gallinula chloropus, είναι ένα κοινό περαστικό πουλί της οικογένειας των Ραλλίδων – Rallidae (1,3,6). Το κοινό του ελληνικό όνομα, νερόκοτα, περιγράφει ένα είδος κότας που διαβιεί στο νερό (5).

Περιβάλλον για Όλους: Ακανθόπερκα ή Ρώσσος: ένας λεσσεψιανός μετανάστης

Το ψάρι «Ακανθόπερκα» ή αλλιώς «Ρώσσος», «Ρούσσος» ή «Σκιουρόψαρο» έχει επιστημονική ονομασία Sargocentron rubrum. Η ακανθόπερκα είναι ένας ακόμη λεσσεψιανός μετανάστης, δηλ. ένα ξενικό είδος, που εισήλθε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ.