Περιβάλλον για όλους: Ποταμοί της Κύπρου

Από τους ποταμούς του νησιού μας, οι περισσότεροι ρέουν για 3 με 4 μήνες το χρόνο και στερεύουν κατά τους υπόλοιπους. Οι μεγαλύτεροι σε μήκος ποταμοί είναι ο Πεδιαίος, ο Γιαλιάς, ο Σερράχης, ο Διαρίζος, ο Ξερός Ποταμός και η Έζουσα.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή ο Μοριακός Iολόγος Λεόντιος Κωστρίκης

Ένεκα των εξελίξεων με τον κορωνοϊό, η εκπομπή διαφοροποιείται και φιλοξενεί στον ραδιοθάλαμο, αυτή την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, τον πρωτοβάθμιο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μοριακό Ιολόγο, Δρα Λεόντιο Κωστρίκη.