Παρουσιάστηκε το σχέδιο «Ζήτα Κατοικία – Ζήτα Επένδυση» του Ομίλου Δ. Ζαβός

Το σχέδιο «Ζήτα Κατοικία» αφορά τη δημιουργία μίας σύγχρονης και μοντέρνας κατοικίας σε 7 προνομιούχες περιοχές της Λεμεσού και το σχέδιο «Ζήτα Επένδυση» εξασφαλίζει από τον Όμιλο εγγυημένο εισόδημα μέχρι και 4% της επένδυσης.