Περιβάλλον για Όλους: Τα οφέλη για τους πολίτες από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050. Η συμφωνία προνοεί μεταξύ άλλων την κυκλική οικονομία, που αναμένεται να φέρει την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων.

Περιβάλλον για Όλους: Ο κόσμος χωρίς τη μέλισσα

«Όταν οι μέλισσες εξαφανιστούν, ο άνθρωπος θα πεθάνει στα επόμενα τέσσερα χρόνια από την εξαφάνισή τους». Μια πρόβλεψη από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, η οποία πιθανώς να επαληθευτεί, ειδικά μετά από πρόσφατες μελέτες που δείχνουν δραματική μείωση των πληθυσμών των μελισσών.

Περιβάλλον για Όλους: Αποικοδόμηση σκουπιδιών στη θάλασσα

Το πιο επικίνδυνο απόρριμμα είναι το πλαστικό. Ένα πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται περίπου 500 χρόνια για να διασπαστεί σε μικροσκοπικά κομμάτια. Δεν διαλύεται εξ ολοκλήρου, καθώς τα πλαστικά δεν αποικοδομούνται ποτέ στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Περιβάλλον για Όλους: Κουνούπια: Οικολογικοί τρόποι αντιμετώπισής τους

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα κουνούπια και να απαλλαγούμε από το ενοχλητικό τους τσίμπημα. Οι τρόποι αυτοί απαντούν σε οικολογικές και φυσικές επιλογές που είναι αρκετά πρακτικές και αποτελεσματικές.

Περιβάλλον για όλους: Ακακία – Ένα ξενικό είδος

Στην Κύπρο, το πιο κοινό είδος Ακακίας είναι η Ακακία η ιτέινη ή κυανόφυλλη. Συχνά μπερδεύεται με την ψευδακακία (Robinia pseudoacacia), όμως δεν ανήκει στο ίδιο γένος με την ακακία, αλλά βρίσκονται μαζί στην ίδια οικογένεια.