Περιβάλλον για Όλους: Ανήλιος, ένα φίδι με όψη σκουληκιού

Στο άκουσμα και μόνο της λέξης «φίδι», στο μυαλό μας δημιουργείται η εικόνα ενός μεγάλου δηλητηριώδους ερπετού με απειλητική διάθεση για τον άνθρωπο. Υπάρχει όμως και ένα φίδι, ο Ανήλιος, του οποίου η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική και δεν θυμίζει σε τίποτα φίδι, αλλά μοιάζει περισσότερο με γαιοσκώληκα.

Περιβάλλον για Όλους: Δηλητηριώδεις βαφές πλοίων – Οι συνέπειες στους θαλάσσιους οργανισμούς

Οι βαφές των πλοίων περιέχουν τριμπουτυλεταίνιο γνωστό ως TBT. Το ΤΒΤ παρουσιάζει ισχυρή δράση ως βιοκτόνο εμποδίζοντας την προσκόλληση οστράκων και ασπόνδυλων στην κύτη του πλοίου. Σταδιακά, η βαφή εκλύεται από το πλοίο και ίχνη της ουσίας καταλήγουν στα θαλάσσια τροφικά πλέγματα.

Περιβάλλον για Όλους: Βιοσυσσώρευση – Ένα φαινόμενο με πολύπλευρες συνέπειες

Οι τοξικές ουσίες, όταν εισέλθουν στον οργανισμό, πολλές φορές συσσωρεύονται σε ορισμένα μέρη του οργανισμού, στους ιστούς και στα όργανα, όπου εκεί μπορεί να παραμείνουν για χρόνια. Η μεταβίβαση των τοξικών αυτών ουσιών από ένα τροφικό επίπεδο σε κάποιο ανώτερο, προκαλεί το φαινόμενο της βιοσυσσώρευσης.

Περιβάλλον για Όλους: Αυτοκίνητα που κινούνται με υγραέριο – Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα

Το υγραέριο είναι περιβαλλοντικά προτιμότερο από οποιοδήποτε άλλο ορυκτό καύσιμο. Μεταξύ άλλλων, το υγραέριο περιέχει ελάχιστο έως και καθόλου θείο (S2) και επομένως στα προϊόντα της καύσης σχηματίζονται πολύ λιγότερες ενώσεις του θείου, που είναι πολύ τοξικές.

Περιβάλλον για Όλους: Ανακαθορισμός ορίων για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και η κατάσταση στην Κύπρο

Στην Κύπρο, η μείωση που πρέπει να επιτευχθεί στις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων μέχρι και το 2030 ανέρχεται στο 24% κάτω από τα επίπεδα του 2005. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι στην Κύπρο, περίπου 400 πρόωροι θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση.