Περιβάλλον για Όλους: Περιβαλλοντικός Πολίτης

Περιβαλλοντικός Πολίτης» είναι ο πολίτης που εξασκεί τα περιβαλλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του και που είναι ικανός να προσδιορίσει τα αίτια της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και έχει τη θέληση και τις δεξιότητες για κριτική και ενεργή εμπλοκή και κοινωνική συμμετοχή για την αντιμετώπιση αυτών των αιτίων.

Περιβάλλον για Όλους: Ηχορύπανση και Υγεία

Η ηχορύπανση αποτελεί ένα από τα δεινά της σύγχρονης εποχής προκαλώντας σωρεία προβλημάτων τόσο στους ανθρώπους όσο και στους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς. Από το 1992, η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου έχει ανακηρυχτεί ως Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Θόρυβο.