Περιβάλλον για Όλους: Ανήλιος, ένα φίδι με όψη σκουληκιού

Στο άκουσμα και μόνο της λέξης «φίδι», στο μυαλό μας δημιουργείται η εικόνα ενός μεγάλου δηλητηριώδους ερπετού με απειλητική διάθεση για τον άνθρωπο. Υπάρχει όμως και ένα φίδι, ο Ανήλιος, του οποίου η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική και δεν θυμίζει σε τίποτα φίδι, αλλά μοιάζει περισσότερο με γαιοσκώληκα.

Περιβάλλον για Όλους: Δηλητηριώδεις βαφές πλοίων – Οι συνέπειες στους θαλάσσιους οργανισμούς

Οι βαφές των πλοίων περιέχουν τριμπουτυλεταίνιο γνωστό ως TBT. Το ΤΒΤ παρουσιάζει ισχυρή δράση ως βιοκτόνο εμποδίζοντας την προσκόλληση οστράκων και ασπόνδυλων στην κύτη του πλοίου. Σταδιακά, η βαφή εκλύεται από το πλοίο και ίχνη της ουσίας καταλήγουν στα θαλάσσια τροφικά πλέγματα.