Βρετανικές Βάσεις: Συμμορφώνονται με τα μέτρα της Κυπριακής Δημοκρατίας

«Έχουμε ευθυγραμμιστεί με τα μέτρα που θέσπισε η Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής αποστασιοποίησης και της απαγόρευσης δημόσιων συγκεντρώσεων», δήλωσε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος της Διοίκησης των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων.