Προτροπή φοιτητών και άλλων για απόκτηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας

Σύμφωνα με σημερινή επίσημη ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι κάτοχοι της συγκεκριμένης κάρτας θα μπορούν όταν βρίσκονται σε χώρες της ΕΕ να λαμβάνουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλα τα αντίστοιχα εθνικά Συστήματα Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των ενδονοσοκομειακών.