Θέση στη διαμάχη κυβέρνησης και Ελεγκτικής Υπηρεσίας έλαβε σήμερα η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ετοίμασε επιστολή με την οποία επικρίνει την κυβέρνηση στον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Υπηρεσιών, INDOSAI, ότι δεν αποδέχεται τον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο INTOSAI ζήτησε τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Βουλή απόψεις για το θέμα, αφού αποτάθηκε στον διεθνή οργανισμό ο Γενικός Ελεγκτής.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, σε απάντηση προς τον Οργανισμό, η οποία τέθηκε προς έγκριση, παραπέμπει σε σύγκρουση του Γενικού Ελεγκτή με την κυβέρνηση όταν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εξέφρασε πρόθεση να ελέγξει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων, το οποίο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προβληματικό και παρείχε μεγάλο περιθώριο κατάχρησης.

Στην απαντητική επιστολή αναφέρεται επίσης ότι διαπιστώθηκε πως, μέσω των εκθέσεων του Γενικού Ελεγκτή, προέκυψαν σοβαρά προβλήματα και πιθανά φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας.
Καταγράφεται επίσης ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει πρόσβαση στον Γενικό Ελεγκτή ώστε να διενεργήσει περαιτέρω έρευνα διορίζοντας Ερευνητική Επιτροπή. Η άρνηση αυτή, αναφέρει η Επιτροπή Ελέγχου, ενισχύει την εντύπωση ότι η εκτελεστική εξουσία κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τη διαφάνεια και τον έλεγχο του Κυπριακού επενδυτικού προγράμματος.

Στο κείμενο με το οποίο η Επιτροπή απαντά στον INTOSAI, γίνεται αναφορά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος μίλησε για παράπτωμα ή και κακή συμπεριφορά του Γενικού Ελεγκτή, κάτι το οποίο συνιστά λόγο απόλυσης ή παύσης του. Περαιτέρω, αναφέρεται πως ο διορισμός της Ερευνητικής Επιτροπής χρησιμοποιήθηκε ως άλλοθι για να αποτραπεί η πρόσβαση στις πληροφορίες από τον Γενικό Ελεγκτή. Με το περιεχόμενο φαίνεται να διαφωνεί ο ΔΗΣΥ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας, διαβίβασε έκκληση του προέδρου της Βουλής όπως η επιστολή αποσταλεί στον INDOSAI μέσω του Κοινοβουλίου, αντί από την Επιτροπή.

Δημήτρης Στρατής

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com