Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας προέβει σε διευκρινίσεις σε σχέση με σημερινό πρωτοσέλιδο στον «Φιλελεύθερο», που αναφέρει πως θα κοστίσουν «ο κούκος αηδόνι» στους Λεμεσιανούς, έργα του αποχετευτικού στις δυτικές περιοχές αφού μόνο το αντλιοστάσιο, από 1,2 εκατομμύρια εκτοξεύθηκε σε 6.

Σύμφωνα με το ΣΑΛΑ, το Αντλιοστάσιο Ανακυκλωμένου Νερού ανεγείρεται στον χώρο του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων Δυτικής Λεμεσού στα Κάτω Πολεμίδια, για λογαριασμό του ΤΑΥ, το οποίο έχει την ευθύνη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Προστίθεται πως, με απόφαση του Υπουργικού, η κατασκευή του Αντλιοστασίου ανατέθηκε στον εργολάβο του ΣΑΛΑ, στο πλαίσιο του συμβολαίου για σχεδιασμό, ανέγερση και λειτουργία του Εργοστασίου της Δυτικής Λεμεσού, συνολικής αξίας 40 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με το ΣΑΛΑ, στις 24 Οκτώβριου του 2019, το ΤΑΥ διαφοροποίησε τις προδιαγραφές του Αντλιοστασίου, αυξάνοντας τη χωρητικότητά του από τα 2000 κυβικά μέτρα που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, στις 8 χιλιάδες.

Οι αναθεωρημένες προδιαγραφές του ΤΑΥ προωθήθηκαν από το ΣΑΛΑ στους Σύμβουλους Μηχανικούς και τον Εργολάβο για επανασχεδιασμό και κοστολόγηση. Η αναθεωρημένη κοστολόγηση εξετάστηκε και αξιολογήθηκε με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τους Σύμβουλους Μηχανικούς και τα αρμόδια όργανα.

Με βάση τις αρχικές απαιτήσεις του ΤΑΥ, το κατασκευαστικό κόστος ήταν 1,2 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ με τον αναθεωρημένο σχεδιασμό, εκτιμήθηκε στα 6,6 εκατομμύρια Ευρώ.
Η απόφαση όπως η κατασκευή του αναθεωρημένου Αντλιοστασίου του ΤΑΥ ανατεθεί στον υφιστάμενο εργολάβο, λήφθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας επιβεβαιώνει ότι όλες οι ενέργειες αναφορικά με το θέμα αυτό έγιναν νομότυπα και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο δημοσίευμα στον Φιλελεύθερο αναφέρεται πως με τις εκτιμήσεις διαφώνησε η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία θεωρεί πως, με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν, έπρεπε να αφαιρεθεί από το εν εξελίξει συμβόλαιο η εργασία κατασκευής του αντλιοστασίου από τον εργολάβο, προκειμένου να αποφευχθούν οι χρονικές και οικονομικές απαιτήσεις του, που συνεπάγονται μεγάλο κόστος.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τάχθηκε υπέρ της προκήρυξης νέων προσφορών, έστω και αν αυτό οδηγούσε σε περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίηση του ήδη καθυστερημένου έργου.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com