Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβάλλουν οι ακροατές στην εκπομπή «Μικρόφωνο στον πολίτη»

 

–«Mε βάση ποια φόρμουλα συμμετέχει η τιμή των καυσίμων στην τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος;»
Απάντηση: Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ, η τιμή των καυσίμων αποτελεί το 65% της τελικής τιμής του ρεύματος. Η τιμή της κιλοβατώρας, όπως μας εξήγησε, ελέγχεται από όλες τις αρμόδιες αρχές και εγκρίνεται από την ΡΑΕΚ. Στους πιο κάτω συνδέσμους, οι οποίοι βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ, μπορείτε να βρείτε την φόρμουλα που εφαρμόζεται.

ΑΗΚ – Κόστος καυσίμων

2020 Διατιμήσεις οικιακής χρήσης

-«Ακύρωσα την εταιρία μου στο ΦΠΑ το 2015 και ήταν το τελευταίο έτος που πλήρωσα το τέλος των 350 ευρώ. Ο έφορος εταιρειών ανακοίνωσε ότι οι εταιρείες που δεν το πληρώνουν διαγράφονται. Είναι 4 χρόνια που διαλύθηκε η ετ. και δεν πληρώνει. Μπορείτε να μάθετε πότε θα διαγραφούν αυτές οι εταιρείες;»

Απάντηση: Όταν εταιρεία παραλείψει να καταβάλει το ετήσιο τέλος για περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία που αυτό καθίσταται πληρωτέο, ο Έφορος Εταιρειών δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα ειδοποίηση και αποστέλλει στην εταιρεία ταχυδρομικώς επιστολή με την οποία την ενημερώνει ότι μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης, το όνομα της εταιρείας θα διαγραφεί από το μητρώο εταιρειών.

Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης, εκτός εάν υποβληθεί ένσταση στη διαγραφή της ή η εταιρεία προβεί στην πληρωμή του ετήσιου τέλους και των σχετικών επιβαρύνσεων, η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο και επικαιροποιείται το ηλεκτρονικό μητρώο της στον Έφορο Εταιρειών. 

Νίτσα Παύλου 

 

Το Κανάλι 6 δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των απαντήσεων από τις διάφορες υπηρεσίες και αρχές