ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΖΩΗ
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
00:00 - 01:00
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μαρία Μαρκοπούλου
01:00 - 03:00
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Ηρακλής Ευστρατιάδης
03:00 - 05:00
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
05:00 - 06:00
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δημοσιογραφικό Τμήμα
06:00 - 06:10
6 ΑΠΟ ΤΙΣ 6
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Ζωή Τηλεγράφου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Νέστωρος, Μαρία Ηροδότου
06:10 - 07:00
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δημοσιογραφικό Τμήμα
07:00 - 07:05
ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Ζωή Τηλεγράφου, Χριστόφορος Νέστωρος, Μαρία Ηροδότου
07:05 - 08:00
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δημοσιογραφικό Τμήμα
08:00 - 08:05
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΦΕΣ
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Χάρης Παναγιώτου, Νίτσα Παύλου, Ζωή Τηλεγράφου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Μαρία Ηροδότου, Χριστόφορος Νέστωρος
08:05 - 08:30
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Ζωή Τηλεγράφου, Χριστόφορος Νέστωρος, Μαρία Ηροδότου
08:30 - 09:00
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δημοσιογραφικό Τμήμα
09:00 - 09:05
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
Μιχάλης Παπαευαγόρου, Νίτσα Παύλου, Χάρης Παναγιώτου, Γιάννης Κωστακόπουλος, Ζωή Τηλεγράφου, Χριστόφορος Νέστωρος, Μαρία Ηροδότου
09:05 - 10:00
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δημοσιογραφικό Τμήμα
10:00 - 10:10
ΔΕ ΛΕΣ ΕΥΤΥΧΩΣ
Μαριάννα Γαλίδη
10:10 - 11:00
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δημοσιογραφικό Τμήμα
11:00 - 11:05
ΔΕ ΛΕΣ ΕΥΤΥΧΩΣ
Μαριάννα Γαλίδη
11:05 - 12:00
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δημοσιογραφικό Τμήμα
12:00 - 12:05
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ DE ΖΑΒΟΥ
Χρήστος Ζαβός
12:05 - 13:00
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
Δημοσιογραφικό Τμήμα
13:00 - 13:40
ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΚΙΔΑ
Πόλυς Χαραλάμπους, Χρήστος Ζαβός
13:40 - 15:00
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δημοσιογραφικό Τμήμα
15:00 - 15:05
DEUTSCHE WELLE
Δημοσιογραφικό Τμήμα Deutsche Welle
15:05 - 15:15
ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΚΟΜΑ
Πανίκος Καρπέττας
15:15 - 16:00
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δημοσιογραφικό Τμήμα
16:00 - 16:05
ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΚΟΜΑ
Πανίκος Καρπέττας
16:05 - 17:00
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δημοσιογραφικό Τμήμα
17:00 - 17:10
ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΖΩΗ
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
17:10 - 18:00
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δημοσιογραφικό Τμήμα
18:00 - 18:05
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΔΡΑ
Χρήστος Ζαβός
18:05 - 18:10
ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΖΩΗ
Κωνσταντίνος Καρεμφύλλης
18:10 - 19:00
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δημοσιογραφικό Τμήμα
19:00 - 19:10
ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
Γεωργία Αντωνιάδου
19:10 - 22:00
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ
Γιούλια Ζήνωνος
22:00 - 00:00
68 %
N
3.4 km/h
81 %
S
10.6 km/h
14 %
W
11.1 km/h
74 %
W
14 km/h
SW
5.6 km/h

ΠΡΟΦΙΛ

Α. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Ιδιοκτήτης του ραδιοσταθμού είναι η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ΔΙΑΥΛΟΣ Επιχειρήσεις Πληροφόρησης Λτδ, με μετόχους που καλύπτουν ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα.

Το 50% περίπου των μετοχών ανήκει στα μόνιμα μέλη του προσωπικού του, γεγονός που τον καθιστά μοναδικό στην Κύπρο.

Β. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Η σύνθεση των μετόχων της ιδιοκτήτριας εταιρείας του σταθμού προκαθορίζει λίγο-πολύ τη φιλοσοφία και το προφίλ του και, κατά συνέπεια, και τη σύνθεση του ακροατηρίου του: Ένας πολυσυλλεκτικός ραδιοσταθμός, κομματικά ανεξάρτητος, αλλά όχι απολίτικος, με έντονη ανάμειξη στα κοινά της πόλης και επαρχίας Λεμεσού και του τόπου γενικότερα.

Ένας ραδιοσταθμός με άποψη και ενεργό συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής και αθλητικής ζωής του τόπου. Η συμβολή και η συνεισφορά του σταθμού στη ζωή της πόλης είναι από όλους πια παραδεκτή.
Η ακροαματικότητα, η εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα του Καναλιού Έξι έχει πλέον τόσο καθιερωθεί στη συνείδηση του κάθε λεμεσιανού, που εκφράζεται με τις φράσεις «το είπε το Κανάλι» και «θα το πω στο Κανάλι».

Γ. ΣΤΟΧΟΙ
-Ισοζυγισμένος καταμερισμός προγράμματος μεταξύ πληροφόρησης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.
-Ενεργός συμμετοχή του λαού της Λεμεσού, τόσο στις ειδικές για το σκοπό αυτό εκπομπές του, αλλά και στις πολλές και πολύπλευρες δραστηριότητες του σταθμού.
-Ενεργός συμμετοχή και συμβολή του σταθμού σε κάθε μορφής δραστηριότητες, που αναδεικνύουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Λεμεσού, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική δραστηριότητα.